ფარნაჯომი

ფარნაჯომი (ძე მირვანისა) 112-93 ძვ.წ.

ფარნაჯობ, ფარნაჯამ I, ფარნაჯობ (ფარნაჯომ) I იბერიის მეოთხე მეფე 112-93 ძვ.წ. მოქცევაჲ ქართლისაჲს მიხედვით იბერიის მეხუთე მეფე ძვ. წ. II ს.

Sidebar