არტაგი

არტაგი (ძე არშაკისა) 81-66 ძვ.წ.

არიკ არტაგ I  არტოკ I არტოგ — იბერიის მეექვსე მეფე, ხოლო მოქცევაჲ ქართლისაჲს მიხედვით იბერიის მეშვიდე მეფე (აზოს ჩათვლით) ძვ. წ. I საუკუნეში.

Sidebar