ანბანის გამავრცელებელი

ფარნავაზი ძვ. წ. IV – III ს.

მეფე ფარნავაზი იყო საქართველოს პირველი ერთიანი სახელმწიფოს დამაარსებლი , ანბანის გამავრცელებლი , ქართული მწიგნობრობის ფუძემდებლი 302-237 ძვ. წ. მისი ცხოვრება აღწერილია ქართველთა უმთავრეს საისტორიო, ეროვნული სიწმინდის ხარისხამდე ამაღლებულ წიგნში, რომელსაც „ქართლის ცხოვრება“ ეწოდება .

Sidebar