ტ. შევჩენკო ბრძნული აზრები სამშობლოზე

უცხო მხარეში მზეც ვეღარ ათბობს.

ტ. შევჩენკო
Sidebar