თ. დოსტოევსკი ბრძნული აზრები სამშობლოზე

იმაზე უფრო მაღალი იდეა არა არის რა, როცა კაცი საკუთარ
სიცოცხლეს სწირავს, თავის მოძმეებსა და თავის სამშობლოს იცავს,
ანდა უბრალოდ, თავისი სამშობლოს ინტერესებს იცავს…

თ. დოსტოევსკი
Sidebar