ვ. პიუგო ბრძნული აზრები სამშობლოზე

სამშობლოს ჭრილობას თვითეული ჩვენგანი გულის სიღრმეში განიცდის.

ვ. პიუგო

ქვეყნად არ არსებობს პატარა ხალხი… ხალხის სიდიადე სულაც არ იზომება მისი რაოდენობით, სწორედ ისე, როგორც ადამიანის სიდიადე არ იზომება მისი ახოვანებით.

ვ. პიუგო
Sidebar