გ. ლესინგი ბრძნული აზრები სამშობლოზე

მე სავსებით დარწმუნებული ვარ, რომ მსოფლიოში არც ერთი ხალხი არ არის რაიმე უპირატესი ნიჭით დაჯილდოებული სხვებთან შედარებით.

გ. ლესინგი
Sidebar