ბ. ბელინსკი ბრძნული აზრები სამშობლოზე

სრულქმნილ და ჯანმრთელ პიროვნებას გულზე ლოდად აწევს სამშობლოს ბედ-იღბალი.. ყოველ კეთილშობილ პიროვნებას ღრმად აქვს შეგნებული თავისი სისხლით ნათესაობა, თავისი სისხლისმიერი კავშირი სამშობლოსთან.

ბ. ბელინსკი
Sidebar