ილია ჭავჭავაძის ბრძნული აზრები ხალხზე

ხალხი აზვირთდა,ხალხი აღსდგა , ხალხი მოქმედობს

ილია ჭავჭავაძე

თავისუფლების შოვნაი სჯობს საშოვნელსა ყველასა

ილია ჭავჭავაძე

თვისუფლებავ, შენ ხარ კაცთა ნავსაყუდარი…

ილია ჭავჭავაძე

არ არის მკვდარი, ვინც მოჰკვდეს,

და ხალხს შესწიროს დღენია

მკვდრად ისა თქმულა, ვისაც აქ

სახელი არ დარჩენია

ილია ჭავჭავაძე
Sidebar