ბეკეკა

გამიგონე, ბეკეკა,
გეყო ხტუნვა-თამაში,
ზედავ? დამეტაკე. და
ამომსვარე ტალახში.
ერთხელ თუ გაგებუტე,
ვეღარ გადამიბირებ,
მერე მთელი საათი
დაჯექი და იტირე.
თუგინდ ჩემი მურიაც
შენი ცოდვით იწვოდეს,
შენს დედიკოს მონაწველ
რძეს არ დავლევ, იცოდე.

ავტორი: ნოდარ დუმბაძე.

Sidebar