ა. ფრანსი ბრძნული აზრები სამშობლოზე

თუ კაცობრიობა არ გიყვარს ნამდვილად, მაშინ არც სამშობლო
გყვარებია ‘ნამდვილად.

ა. ფრანსი
Sidebar