ა. რადიშჩევი ბრძნული აზრები სამშობლოზე

ჭეშმარიტი ადამიანი და მამულიშვილი ერთი და იგივეა… ნამდვილი კეთილშობილი ის არის, ვისაც არ შეუძლია ნაზი სიხარულით არ აუთრთოლდეს გული სამშობლოს ხსენებაზე.

ა. რადიშჩევი
Sidebar